إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَليمٌ.        ( سوره تغابن آیه 17 )

اگر بخدا قرض نیکو دهید خدا برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر و احسان خلق نیکو پاداش دهنده و بر گناهشان بسیار بردبار است.تاریخچه

بر اساس تبصره 44 و 45 برنامه اول توسعه و تبصره 40  برنامه دوم توسعه و بند هـ برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی)، هیات دولت طی مصوبه شماره 30881-ت 26104 هـ مورخ 82/6/4 اجازه تاسیس صندوق های غیردولتی رفاه اعضاء هیات علمی را به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داده است.

در این راستا موسسه  «صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا» در تاریخ 84/8/22 با شماره ثبت 18955 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با اهداف تعیین شده در اساسنامه به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نمود.

آنچه اعضاء باید بدانند
تماس با ما

خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه اول، صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا

تلفن ::88058910

دورنگار: 88058909

پست الکترونیک: s.refah@alzahra.ac.ir