صندوق رفاه اعصای هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


28

کاهش کارمزد وام قرض الحسنه

بنا به مصوبه مورخ 97/02/10 هیئت مدیره کارمزد وام قرض الحسنه (مدت دار) از تاریخ 97/03/01 از 4 درصد به 3/5 درصد کاهش پیدا کرد.

براساس این مصوبه ماده 5 دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه به شرح ذیل اصلاح می شود.

ماده 5:کارمزد.
کارمزد وام ، مبلغی است معادل هزینه های «واحد قرض الحسنه» که توسط هیأت مدیره تعیین و اعمال می شود. این مبلغ از تاریخ 97/03/01 سه و نیم درصد ( 3/5 درصد) مبلغ وام پرداختی برای وام های مدت دار و دو درصد (2 درصد) برای وام کوتاه مدت است. مبلغ کارمزد وام مدت دار به صورت تقسیط همراه با باز پرداخت وام، دریافت و به حساب درآمدهای «واحد قرض الحسنه» برای تأمین هزینه های مربوطه ثبت می شو
د.

تعداد مشاهده خبر: (325)
گروه خبر: مصوبات
کد خبر: 3167